Indmeldelse i MJVB- Grand Prix-systemet- Tilmelding til stævner- Priser- Forkortelser ?? - Mere?Halleje  - Indmeldelsesblanketter

Hvad er Midtjysk Volleyball, MJVB?
Vestjysk Volleyballkreds har overtaget administrationen af det, der tidligere hed Midtjysk Volleyballkreds.
Den nye store kreds dækker stort set Region Midtjylland samt Thy og Mors.
På repræsentantskabsmødet i april 2008 blev det vedtaget at det officielle navn fremover skal være Midtjysk Volleyball - og det forkortes MJVB.
MJVB er dermed en af 5 kredse under Dansk Volleyballforbund, DVBF. DVBF er et specialforbund under Danmarks Idrætsforbund. Ved indmeldelse i MJVB bliver man automatisk medlem af DVBF og DIF.

Indmeldelse i MJVB
Er I et hold, der gerne vil ud at spille kampe? Gutterne fra efterskolen, damerne i fitnessgruppen, klassen der har været til skolekidsstævne eller er vil I starte en volleyballafdeling i jeres idrætsforening?
I så fald, er I meget velkomne til at kontakte Midtjysk Volleyball for en uforpligtende snak om mulighederne for at komme med i turneringer, ligesom vi har nogle gode ideer til hvordan i uddanner trænere og dommere!
Indmeldelse sker på blanketter, der fås på linket nederst på denne side. Som medlem skal man betale kontingent til både MJVB(50 kr/år) og DVBF(???(er på repmødedagsordenen i år)  kr/år - se dog vedr. Basismedlemsskab). Det koster til gengæld ikke noget at være medlem af DIF.
For nye hold og klubber er der mange gode råd at hente hos DVBFs konsulenter. Klubber kan også opnå kontante tilskud eller få bolde og andre materialer ved at indgå i konsulenternes udviklingsprojekter.

Vil I starte en ny volleyballklub?
Det kan være både interessant og lærerigt at starte en ny klub. DVBF og MJVB står naturligvis klar til at hjælpe.  Ring til sekretariatet, hvis I rumler med planer om at starte en ny volleyballklub!
Det samme gælder naturligvis, hvis en eksisterende klub vil forny sig med en ungdomsafdeling.

Kidsvolley
Det ny spil for alle børn til og med 5. klasse giver en god indgang til at spille volleyball. Man leger sig til masser af volleyballfærdigheder samtidig med at man spiller nogle drabelige kampe med regler og bolde man magter. Du kan finde reglerne på Kidsvolley.net
Vi oplever at klubber, der aldrig har haft ungdomsvolley på programmet, kommer på banen nu, fordi kidsvolley simpelthen er et rigtig godt spil, som masser af børn lærer at kende i skolen. Mere end 20.000 børn deltager hvert år i skolestævner kidsvolley.

Teenvolley og ungdomsvolley
Fra 6. klasse rykker man op i U14. I ungdomsturneringen spilles Grand Prix med 6-mandshold efter almindelige volleyballregler. Hvis det kniber med at blive nok til et ungdomshold, kan man deltage i Teen-volleystævner, hvor der spilles med 3-mandshold på mindre bane.
Der er Teenvolley for U14 og U16 i MJVB.

Grand Prix - et unikt turneringssystem
Her er en kort introduktion til vort fantastiske turneringssystem, der til enhver tid tillader nye hold at komme med i turneringen.
Systemet kaldes Grand Prix(GP) og det består af 6-8 stævner i løbet af sæsonen. Ved hvert stævne spiller man 3 (nogle gange 4) kampe. Holdene deles i niveauer, og som nyt hold starter man i laveste niveau. Vinder man alle sine kampe i dette niveau rykker man op og vil i næste turneringsrunde deltage i et højere niveau. Vinder man i niveau A scorer man flest Grand prix-point, og jo lavere man bliver placeret, jo færre point ryger der ind på kontoen.
Systemet køres i alle ungdomsrækker, hvor der spilles 6 mod 6 på alm. volleyballbane, i  de laveste dame og herrerækker jyllandsserierne,  og i de geografisk delte mix-rækker Syd og Nord.
Grand Prix-stævnerne finder I en oversigt over andetsteds på denne hjemmeside.

Tilmelding til Grand Prix
Fast tilmelding afgives til sekretariatet en uge før turneringen starter.
Løse tilmeldinger og afbud gives til turneringsplanlæggeren jvf. nedenstående frister:

MIX MOTION SYD: Steen Jørgensen, Sjællandsgade 11, 7400 Herning, 97 22 25 21,. vibste@webspeed.dk
Ændringsfrist torsdag (2 dage før stævnet) kl. 18.00. Dog kl. 12.00 pr. mail. Turneringsplanen findes i hallen ved stævnestart.

MIX MOTION NORD: Nordrækkens turneringsplan laves af sekretariatet.
Ændringsfrist onsdag (3 dage før stævnet) kl. 21.00. Turneringsplanen kommer på www.mjvb.dk torsdag el. fredag.

MIX MOTION ØST: Østrækken ligger i DGI-regi. Peter Alstrup Sørensen er turneringsleder.

Jyllandsserier Herrer og Damer: Turneringsplan laves af sekretariatet.
Ændringsfrist tirsdag (4 dage før stævnet) kl. 21.00. Turneringsplanen kommer på www.mjvb.dk senest onsdag.

UNGDOM: HU21,DU21,HU18,DU18,HU16,DU16,HU14 og DU14: Laves af sekretariatet. Ændringsfrist tirsdag kl. 21.00 ( 4 dage før et stævne).
TEEN: Laves af sekretariatet. Der tilmeldes fra stævne til stævne på www.teenvolley.dk. Tilmeldingsfrist: Torsdag kl. 21.
KIDS: Delt i levels fra 0-4. Kidsvolley er for 0.-5. klasse. Der tilmledes fra stævne til stævne via tilmeldingssystemet på Kidsvolley.net Tilmeldingsfrist: Torsdag kl. 21.

MJVBs sekretariat:
v. Jørgen Donslund,
Park Allé 6, 7430 Ikast,
e:jd@mjvb.dk
Telefon:  61676820

Priser for deltagelse i turnering
 
 

Række 
Priser for hele
sæsonen incl. DM-kval
el. alternative stævner
Betales: Dec


Pris for et stævne.
Betales: Juni

Årgang
i sæson
2016-2017
DVBF 
holdlicenser
(er indregnet i hold-
gebyrerne)
DVBF
Personlig
*
licens
Kids 500,- 100,- 0.-5. klasse** 25 kr
/stævne/hold 
100 kr. pr. spiller/sæson
HU14-DU14 Teen 1-2
HU16-DU16 Teen 1-2 

(3-mandsvolley)
500,- 100,- 2003-2004
2001-2002
25 kr
/stævne/hold 
100kr. pr. spiller/sæson
HU14-DU14 
(6-mandshold i JM - UGP)
600,- 175,- 2003-2004
(6.-7. kl.)

100 kr. pr. spiller/sæson
HU16-DU16
(6-mandshold i JM - UGP)
700,-  175,-  2001-2002
(8.-9. kl.)

100 kr. pr. spiller/sæson
HU18-DU18 
(6-mandshold i JM - UGP)
800,-  190,-  1999-2000
(10.-11. kl.)

100 kr. pr. spiller/sæson
HU21-DU21
(6-mandshold i JM - UGP)
900,- 200,- 1996-1998
100 kr. pr. spiller/sæson
Danmarksserier 4500,-  Ikke muligt Senior 2250 kr
/hold/sæson 
150 kr. pr. spiller/sæson
JSH/JSD GP
ret til oprykning
2250,-
Senior 2250 kr
/hold/sæson
150 kr. pr. spiller/sæson
JSH/JSD GP 
uden oprykningsret
Kun løs tilmelding 325,-  Senior
100 kr. pr. spiller/sæson
Mix 1200,- 250,- Senior 
100 kr. pr. spiller/sæson

*: For ungdomshold og motionshold i mix og JS, der blot deltager i få stævner, kan vælges mellem
a. personlig licens på kr. 55-120 kr spiller en gang pr. år eller
b. stævnelicens på kr. 75 pr. hold, der opkræves af MJVB oven i holdgebyret og videresendes til DVBF.

**: Går man i 5. klasse, kan man spille kidsvolly selv om man har alder som en 6. klasse-elev.

Personlig Licens. Spiller man på flere hold betales den højeste licens.
Eksempel 1: En HU18-spiller er med på et DS-hold og betaler Danmarksserielicensen på 150 kr. Kan så spille både DS-kampe og på U18-hold.
Eksempel 2: Et DU16-hold deltager i en runde i JSD. De skal ikke betale yderligere licens, fordi de allerede har løst Ungdoms-licens til 100 kr/spiller, mens de i JSD opfattes som motionshold uden oprykningsret (med mindre de er fast tilmeldte). Motionskontingentet er også 100 kr. og derfor skal DU16-spillerne ikke betale yderligere for at spille et stævne i JSD.
En person, der er logget ind på licenssystemet kan løse og betale licens for andre fra klubben, blot de har fået oprettet en profil.
Log ind og betal personlig licens på www.volleyball.dk

Klubkontingent 16-17:  Klubber med 0-49 medlemmer: 1.380 kr. (fra 1.100 kr.) • Klubber med 50-99 medlemmer: 3.360 kr. (fra 2.700 kr.) • Klubber med 100-199 medlemmer: 4.800 kr. (fra 3.800 kr.) • Klubber med 200 medlemmer og derover: 6.480 kr. (fra 5.200 kr.)
Basisklubber: 600 kr.(fra 0 kr)


Hvis du vil vide mere
-kan du finde næsten alle relevante oplysninger på denne hjemmeside. Der findes reglementer for alle rækker, der er adresser på alle MJVBs ledere og på klubbernes kontaktpersoner og hjemmesider, turneringsoversigt, stillinger osv. osv.
Der er særlige hjemmesider for Kidsvolley og Teenvolley.
Er der noget du ikke kan finde, så ringer eller mailer du bare til kredsens sekretær, Jørgen Donslund, tlf.. 61 67 68 20.

Download:
Indmeldelsesblanket til klubber, der vil være medlem af Midtjysk Volleyball under Dansk Volleyballforbund